Medisch Expertise Centrum Kempen

Home » Over het Meck » Bedrijfsgeneeskunde

Bedrijfsgeneeskunde

Het MECK pakt op een multidisciplinaire manier gezondheidsproblematiek aan in het bedrijfsleven om ziekteverzuim terug te dringen. Er is een samenwerking met organisaties die specifieke expertise hebben op het gebied van vroegtijdige opsporing en signalering van arbeidsgerelateerde klachten.