Medisch Expertise Centrum Kempen

Home » Over het Meck » Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U

Diagnostiek voor U neemt een belangrijke plaats in binnen de regionale gezondheidszorg en werkt intensief samen met zorgverleners, zoals (huis)artsen, verloskundigen, specialisten en diverse instellingen.

Diagnostiek voor U beschikt over een modern laboratorium voor bloed- en urineonderzoek. Behalve deze laboratoriumonderzoeken worden nog diverse andere metingen en onderzoeken verricht. Daarbij kunt u denken aan röntgenonderzoek, echo’s, hartfilmpjes, longfunctietesten, botdichtheidmetingen, gehooronderzoeken, oogheelkundige onderzoeken en fietstesten.

Binnen het MECK is een dependance van Diagnostiek voor U gevestigd. Diabetespatiënten kunnen hier terecht voor voetscreening en fundusfotografie (oogfoto’s). Daarnaast beschikken we op deze locatie over de meest moderne apparatuur voor het opsporen van osteoporose (botontkalking).

Onderzoeken Diabetesdienst
Patiënten van de Diabetesdienst ontvangen thuis een oproepbrief voor het driemaandelijks of jaarlijks onderzoek. In deze brief staat vermeld wanneer, hoe laat en waar u wordt verwacht. Wij vragen u deze brief mee te nemen naar het onderzoek.
Overige onderzoeken
Van uw huisarts heeft u een aanvraagformulier meegekregen, waarop is aangegeven welk onderzoek bij u dient te worden uitgevoerd. Daarnaast heeft uw huisarts verteld of u een afspraak moet maken, eventueel nuchter moet zijn en waar u voor dit onderzoek terecht kunt.
Wij vragen u dit formulier altijd mee te nemen naar het onderzoek.
Uitslag
Uw arts krijgt, binnen 10 werkdagen na het onderzoek, het rapport van Diagnostiek voor U. Over de uitslag kunt u dan contact met hem of haar opnemen. Het kan ook zijn dat uw huisarts eerst nog overlegt met Diagnostiek voor U. Een aantal specialisten uit de regio is aan Diagnostiek voor U verbonden. Zij zijn verantwoordelijk voor de beoordeling van de verrichte onderzoeken en rapportage aan uw huisarts.

De meeste onderzoeken zijn opgenomen in het basispakket van uw zorgverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars wordt de voetscreening alleen vergoed met een aanvullende verzekering. Wij adviseren u dit na te kijken in uw polisvoorwaarden.
De tarieven van de verschillende onderzoeken vindt u op onze website www.diagnostiekvooru.nl

Het Medisch Expertise Centrum Kempen (MECK) biedt cliŽntgerichte zorg van hoge kwaliteit, met aandacht en tijd voor uw hulpvraag.