Medisch Expertise Centrum Kempen

Home » Onze Huurders » Neurortho-jeugd

Neurortho-jeugd

Praktijk Neurortho-jeugd is gespecialiseerd in neuropsychologisch- en orthodidactisch onderzoek van leer- en ontwikkelingsproblemen bij kinderen tot ± 17 jaar.
Daarnaast kunt u op ons ook een beroep doen voor behandeling van leerproblemen, werkgeheugentraining, neurofeedback of enkel een advies of second opinion op basis van dossieranalyse.

In onze praktijk werken we niet volgens een standaard onderzoeksprotocol, maar vraaggestuurd en handelingsgericht.
Op basis van observatie en onderzoeksresultaten wordt gaandeweg duidelijk wat wél en wat niet getest moet worden. Wanneer testinformatie minder dan een jaar oud is, wordt kan de informatie gebruikt worden.

Wij bieden maatwerk waarbij wij efficiëntie en effectiviteit hoog in het vaandel hebben.
Hulpvragen worden door ons vanuit een neuropsychologische, orthopedagogische en orthodidactische invalshoek benaderd :

- De neuropsychologische benadering houdt in dat wij de verklaring van problemen zoeken in het niet optimaal functioneren van de hersenen. Speciale, neuropsychologische, diagnostiek helpt ons om te achterhalen waar en waarom de informatieverwerking in de hersenen niet optimaal verloopt.
- De orthopedagogische benadering houdt in dat wij de oorzaak van problemen niet alleen in het kind zelf zoeken, maar ook in zijn/haar (leer)omgeving. Daarom onderzoeken wij vaak ook welke rol de thuis- en schoolomgeving speelt en hoe het kind zichzelf en zijn omgeving ervaart.
- De orthodidactische benadering houdt in dat wij specifiek analyseren waar in een leertaak (lezen, spellen, rekenen etc.) de problemen zich voordoen en hoe het onderwijs en de leeromgeing kan bijdragen om de leerprestaties te verbeteren.

www.neurortho-jeugd.nl

Het Medisch Expertise Centrum Kempen (MECK) biedt cliƫntgerichte zorg van hoge kwaliteit, met aandacht en tijd voor uw hulpvraag.